Stop Ribkradji

Sedam sistema za lov basa

montaze

Teksas (Texas)

texas„Teksas“ montaža je proslavila nezakačive („weedless“) sisteme sa mamcima od meke plastike. Varalica korištena ovim sistemom, može biti otežana za lov na dnu ili neotežana za sporo vođenje u propadanju ili na površini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrhom udice probodite gumu (ne više od centimetra), pre nego što je ponovo izvučete iz tela mamca. Navucite mamac uz udicu, sve dok glava varalice u potpunosti ne prekrije okce, a potom vrhom ponovo probodite gumu, pazeći da mamac pri tom stoji ispravljen, u svom prirodnom položaju.

dinger-montaza-1 dinger-montaza-2 dinger-montaza-3

 

 

 

 

 

 

Vrh udice možete u potpunosti probosti kroz telo mamca, te ga kasnije sakriti površinskim ubadenjem ili ostaviti otkivenog, da stoji paralelno naslanjajući se na telo gume.

hook-in hook-out

 

 

 

 

Rezultat je nezakačiva varalica kojom možete loviti gde god zaželite. Otežanim sistemom možete loviti na bilo kojoj dubini i kroz većinu prepreka. Neotežani sistem koristi se sa sporotonućim mamcima poput „YUM Dinger“-a, plivajućim vormovima ili varalicama namenjenim površinskom vođenju.

Za ovaj sistem možete koristiti sve varalice od meke plastike, uz pravilni odabir veličine udice.

 

Karolina (Carolina)

carolina„Karolina“ montaža je u suštini sistem sa varalicom od meke plastike, montiranom u „Teksas“ stilu, gde se umesto slobodno klizajućeg otežanja koje se nalazi na glavi varalice, otežanje (i u većini slučajeva perla ili dve, koje zveckaju) nalazi nekih 30ak ili više centimetara ispred varalice. Ovakva montaža omogućava varalici da slobodno pliva neposredno iznad dna.

Našnirajte otežanje u obliku suze na strunu i potom perlu ili dve. Na kraj strune navežite virblu. Virbla će zaustaviti otežanje i sprečiti njegovo klizanje do varalice. Jedan kraj strune, dugačke 30-60 cm, vežite za slobodni kraj virble, a drugi za udicu.

Ovakav sistem bacajte preko podvodnih prepreka, dozvoljavajući sistemu da tone do dna, a potom lagano vucite, sa povremenim trzajima i tvičevima.

Sve varalice od meke plastike mogu biti montirani na ovaj način, ali su najpopularni izbor lizardi, vormovi i gume koje imitiraju rakove.

 

Dropšot (Dropshot)

dropshot„Dropšot“ montaža je odlična za upotrebu na poznatim pozicijama. Ovo je prilično spora prezentacija, pa je važno da znate da na mestu na kom lovite ipak ima ribe.

Na kraju montaže nalazi se olovno otežanje sa specijalno modifikovanom virblom, koja dozvoljava fiksiranje na strunu bez upotrebe klasičnog čvora. Udica se vezuje iznad otežanja, a razmak između otežanja i udice je proizvoljan i diktiran uslovima na vodi.

Na strunu vežite odgovarajuću udicu, ostavljajući pri tom jedan od krajeva dovoljno dugačak, jer na njega kasnije montirate otežanje. Otežanje se montira provlačenjem strune kroz modifikovani deo virble. Ovakva virbla će jednostavno uštinuti deo provučene strune i stvoriti vezu dovoljno čvrstu za nesmetani rad sistema, a ipak dovoljno slabu da u slučaju kačenja za neku od podvodnih prepreka veza sa otežanjem popusti i spase varalicu i udicu.

Varalicu montirajte isto kao što biste inače sa „Teksas“ ili „Karolina“ montažom, ili jednostavno kroz glavu gume. Nakon zabačaja dozvolite sistemu da potone, a potom laganim tvičevima udahnite život varalici.

dropshot-olovoZa ovakvu montažu, mogu se koristiti sve gume, ali se najčešće upotrebljavaju varalice „worm“ ili „minnow“ oblika.

 

Šejki hed (Shaky head)

shaky-headSuštinski, sistem namenjen lovu maloustog, koji ipak pronalazi upotrebu i u lovu velikoustog basa. Osnovu montaže čini džig glava sa udicom koja je nešto duža od standardne.

Vežite džig i na njega namontirajte varalicu tipa „worm“, po sistemu „Teksas“. Nakon zabačaja pustite džig na dno, potom zategnite strunu i nežno trzajte vrhom štapa. Ovaj sistem možete koristiti uz sve vertikalne strukture, trzajući mamac dok propada ka dnu.

Uz ovu montažu koriste se varalice poput „YUM Dinger“-a i vormova pravog repa.

 

Neotežani (Weightless)

neotezana-kreaturaMnogo je varalica, kao i situacija na vodi, koje zahtevaju najjednostavniju od svih montaža – varalicu od meke plastike, montiranu na udici bez ikakvog otežanja. Varalice kao što su „JitterWorm“, „Dinger“, „Houdini Shad“, razne žabe i kreature u ovakvim situacijama dolaze do izražaja. Neotežani sistem varalici omogućava potpuno realističano i sporo propadanje i dozvolja ribolovcu da varalicom radi na ili tik ispod površine.

Jednostavno navežite udicu i namontirajte varalicu od meke plastike. Varalice poput vormova povlačite učestalijim tvičevima, koji će varalicu držati na 30ak centimetara pod površinom. Varalice „minnow“ tipa vodite na sličan način, ali nešto sporije. Kad su žabe u pitanju, vucite ih preko i kroz prepreke na površini sa povremenim trzajima, kojima ćete dočarati prirodno ponašanje tog tipa vodozemaca. Varalicu kao što je „Money Hound“, vodite brzim i odsečnim cimanjem vrha štapa, da biste postigli „walk-the-dog“ kretanje na površini.

Sve varalice od meke plastike se mogu koristiti ovim sistemom, ali se najbolji efekat postiže plivajućim vormovima, Dingerima, Houdini Shad-ovi i ostalim mekim varalicama, predviđenim za površinski lov basa.

 

Veki (Wacky)

wackyUz neotažani, najjednostavniji sistem za lov varalicama od meke plastike.

Udicu (bez otežanja) probodite kroz središnji deo varalice. Nakon zabačaja sačekajte da varalica propadne na željenu dubinu, a potom tvičujte vrhom štapa kako bi ste pokrenuli oba kraja gume, koji slobodno vise. Džig glava (umesto neotežane udice), može se koristiti u situacijiama kad je neophodno brže propadanje varalice ili dalji izbačaj.

Za ovaj sistem koriste se varalice poput Dingera ili vormova.

 

Otežane udice

otezani-sistemSistemi sa otežanim udicama imaju višestruku upotrebu u lovu varalicama od meke plastike. Mogu se koristiti sa svim tipovima guma, ali najbolje rezultate daju u kombinaciji sa varalicama „minnow“ oblika, i žabolikim varalicama, predviđenim za površinski lov.

Otežane udice su obične „wide-gap“ udice, sa otežanjem pričvršćenim za vrat udice, koje isključuje potrebu za korišćenjem dodatnog otežanja, a u isto vreme poboljšava rad određenih varalica.

U kombinaciji sa varalicama „minnow“ oblika, poput „YUM Money Minnow“-a ili „Houdini Shad“-a, otežana udica obezbeđuje dodatnu težinu varalici prilikom zabačaja i balans prilikom vođenja. Kod varalice kao što je „Money Minnow“, otežanje na udici obezbeđuje da varalica pliva pravolinijski i u ispravom položaju, dok kod varalica koje imitiraju žabe, isto otežanje obezbeđuje da varalica odmah po padu na vodu zauzima svoj prirodni položaj i održava je u istom položaju svo vreme trajanja privlačenja. Kod tehnika kao što su „flipping“ i „pitching“, otežana udica se može koristiti i u kombinaciji sa raznim kreaturama i Dingerima.

otezana-udicaNa udice koje na sebi imaju manja otežanja, varalice od meke plastike se mogu montirati klasičnim „Teksas“ postupkom, dok u slučaju sa udicama sa većim otežanjem na vratu, u momentu navlačenja gume na okce udice može doći do kidanja gume. U ovom slučaju umesto probadanja vrha udice kroz glavu varalice i navlačenja gume preko okca, okce udice probadamo iz suprotnog smera i tek potom udicu vezujemo na strunu.

 

 

 

Tekst preuzet sa: www.lurenet.com

Prevod i fotografije: Darko Bokanić – Chuppa