Stop Ribkradji

Pribor

Štapovi

Svaki štap za varaličarenje ima višestruku ulogu u ribolovu: pomoću njega bacamo varalicu na željeno mesto, preko njega osećamo potez, omogućava nam kontru, zamaranje ribe…

Prilikom kupovine štapa za varaličarenje moramo prvo znati sledeće:  koju ribu/ribe želimo da pecamo, na kojim vodama ćemo imati prilike da pecamo, kao i koliko novca trenutno možemo da izdvojimo za kupovinu štapa. Varaličarenje bandara sa jedne strane, i varaličarenje, recimo soma ili mladice sa druge strane, su dva extremna primera lakog i teškog varaličarenja. Nije svejedno kojim štapom krećemo u potragu za dotičnim ribama… više

 

 

Mašinice

Čekrci (mašinice) se postavljaju na štapove sa sprovodnicima i imaju više namena. Služe za smeštaj, lako zabacivanje i namotavanje strune, za pomeranje mamca i za sigurno izvlačenje ribe.

Danas na tržištu imamo tri vrste čekrka, i to: 1) čekrci za mušičarske štapove (više reči o njima u mušičarskom delu), 2) multiplikatori i 3) stacionarni čekrci (mašinice).

Multiplikatori su čekrci koji strunu namotavaju direktno na kalem. Osa kalema normalna je na strunu, što je dobro za daleke zabačaje i najveće iskorišćenje snage… više

 

 

Strune

Najslabija karika u lancu elemenata udica – struna – štap – čekrk je struna. Osnovno merilo kvaliteta strune, do nedavno, bio je odnos prečnika i nosivosti. Što je prečnik bio manji, a nosivost veća, to je struna bila pouzdanija. Pritom su ostale osobine strune bile zanemarivane. Procena kvaliteta vršena je poređenjem sa monofilom drugih proizvođača, ručnom proverom nosivosti na suvom čvoru. Zbog rezultata dobijenih takvim načinom provere, deklarisane nosivosti koje navodi proizvođač ribolovci primaju s rezervom i to iz više razloga.

Savremeni tehnološki proces zahteva kontrolu u laboratorijskim uslovima i na način nepoznat najširem krugu korisnika… više

 

Udice

Udica je danas, zahvaljujući savremenoj tehnologiji, najpouzdaniji deo opreme. Oštre su, jake, otporne na koroziju u slatkoj i slanoj vodi, a oblikom su prilagođene za nošenje određenih mamaca i načinu uzimanja hrane pojedinih ribljih vrsta. U ribolovu grabljivica, a naročito u varaličarskom ribolovu, u najširoj upotrebi su trokrake udice. S obzirom da kontakt ribe i varalice traje veoma kratko, sa trokrakom udicom je mogućnost uboda znatno povećana… više