Stop Ribkradji

Ribe

Smuđ (lat. Stizostedion lucioperca)

smudj-zander-stizostedion-luciopercaSmuđ je riba koja pripada familiji Percidae – grgeči, rod Stizostedion, vrsta lucioperca. Rod Stizostedion ima više vrsta kao što su američki Walleye (Stizostedion vitreum), kanadski Sauger (Stizostedion kanadese), smuđ kamenjar (Stizostedion volgense), morski smuđ (Stizostedion marinae) koji živi u bočatim vodama. U vodama Ukrajine razlikuju se dve biološke forme vrste lucioperca i to poluprohodnoj i žinoj sudok (smuđ). U našim vodama žive dve vrste lucioperca i volgense. Smuđ kamenjar retko naraste veći od jednog kilograma i nije predmet ciljnog ribolova varaličarenjem, već se najčešće ulovi slučajno prilikom ribolova većeg rođaka, tako da nema veći značaj u sportskom ribolovu… više.


Štuka (lat. Esox lucius)

štuka pike esox luciusŠtuka pripada falimiji Esocidae, rodu Esox i vrsti Esox Lucius. Srodne vrste su joj Musky (maski) – Esox masquinongu, koja naseljava vode Severne Amerike, Esox niger koja živi u vodama nove Škotske do Teksasa i Esox americanus sa voda istočne obale Severne Amerike.

Od svih vrsta roda Esox, najraširenija je Esox lucius koja živi u vodama severne i srednje Evrope, u zapadnoj Aziji i Severnoj Americi. Na Balkanskom poluostrvu naseljava vode sva tri sliva, a u našoj zemlji najrasprostranjenija je u Dunavu i donjim tokovima njegovih pritoka… više

 


Bucov (lat. Aspius aspius)

bucov-bolen-asp-aspius-aspius-3Bucov pripada familiji Cyprinidae, rodu Aspius i vrsti Aspius aspius. Kod nas živi samo u vodama dunavskog sliva, u donjim tokovima većih pritoka, sve do prelaznog, mrenskog regiona. Naseljava tekuće i stajaće vode, naročito dublje i veće reke i jezera.Najbrojnije populacije su mu u Dunavu, Savi, Tisi i donjem toku Drine i V. Morave. Grabljivac je i osnovna hrana su mu sitna bela riba. Može da naraste do jednog metra dužine i da bude težak 10 kg… više


Som (lat. Silurus glanis)

som-wels-catfish-silurus-glanisEvropski som pripada familiji Siluridae, rodu Silurus i vrsti Silurus glanis. U našoj zemlji je rasprostranjen u vodama dunavskog sliva, Dunavu, Savi, Tisi, Tamišu, Moravi, donjem toku Drine, hidrosistemu DTD i akumulacionim jezerima. Som je najkrupnija riba u našim vodama i može da naraste do 150 kg sa dužinom od 3 metra i starošću od 45 godina.

Karakterističnog je oblika i boje tela. Telo je bez krljušti i prekriveno je sluzavom zaštitnom materijom, a glava je izrazito velika i spljoštena sa terminalno postavljenim čeljustima punim sitnih zuba. Na gornjoj usni ima dva velika i duga brka, a na donjoj četiri manja koja vrše funkciju čula dodira… više


Bass (lat. Micropterus salmoides)

largemouth bass bas micropterus salmoidesBas ili velikousti grgeč pripada redu Perciformes – grgeči. Postojbina mu je Severna Amerika a u Evropu je stigao uvezen nakon drugog svetskog rata. U naše vode stigao je Dunavom iz Mađarske i naselio se u kanalskom sistemu Bačke. Prvi primerci basa u našim vodama ulovljeni su pre petnaestak godina. Od tada pa do danas bas se značajno razmnožio i voda sa najgušćom populacijom velikoustih grgeča je Stari Bački kanal.

Bas je riba zdepastog oblika, nesrazmerno velike glave i usta. Leđa su mu tamno zelene do maslinaste boje, bokovi srebrnasto zeleni a trbuh beo. Duž bokova ima nepravilnu tamno zelenu prugu… više

 


Mladica (lat. Hucho hucho)

mladica huchen danube salmon hucho hucho_8Mladica je najveći predstavnik salmonida u našoj zemlji i najznačajnija je riba u sportskom ribolovu varaličarenjem. Naseljava isključivo reke dunavskog sliva i gornje i srednje tokove većih pritoka. Najpoznatije mladičarske reke su Drina, Una, Sana, Lim, Piva, Tara, Uvac i Vapa u kojima se, i pored proređene populacije ove plemenite ribe, mogu uloviti kapitalni primerci. Naseljena je i u akumulacionim jezerima duž Drine kao i u Plavskom jezeru. Staništa mladice su u srednjem salmonidnom regionu, ali zalazi i u gornje tokove planinskih reka, a ima je i u donjem salmonidnom području pri ušćima u veće reke. Granice rasprostranjenosti mladice duž toka reke su promenjive i zavise od uslova za opstanak u njoj… više.


Mrena (lat. Barbus barbus)

Mrena je najznačajnija vrsta roda Barbus u našim vodama. U slivu Dunava osim nje živi i vrsta Barbus meridionalis petenyi ili potočna mrena, sapača koja nema značaja za sportski ribolov varaličarenjem. Mrena nije grabljivica ali se u određenim uslovima može loviti varalicom. Najgušća naselja mrene su u Dunavu, Savi, Drini, velikoj Moravi, Tisi i većim pritokama Save, Uni i Vrbasu, sve do salmonidnog regiona. Telo joj je valjkasto, sa relativno velikom glavom i malim očima. Usta su joj bentofaga i karakteristična su za ribe koje uzimaju hranu sa dna… više

 

 


Klen (lat. Leuciscus cephalus)

klen chub dobel leuciscus cephalus_1Klen je za sportski ribolov najznačajnija riba roda Leuciscus. Od 12 vrsta ovog roda, vrsta cephalus dostiže najveću težinu i najbrojnija je u našim vodama. Klen je široko rasprostranjen u vodama dunavskog sliva, prvenstveno u malim rekama i zalazi sve do pastrmskog područja, a nizvodno od ušća u velike reke. U salmonidnim vodama boravi u delu reke sa sporijim tokom i sa opadanjem nadmorske visine brojnost mu se povećava.  Klen ima valjkasto, izduženo telo prekriveno krupnim, tvrdim krljuštima. Leđa su mu mrko siva s zelenkastim odsjajem, bokovi srebrnkasti a trbuh beo. Glava je velika u odnosu na telo, a usta duboko urezana i bez zuba… više


Potočna pastrmka (lat. Salmo trutta)

potocna pastrmka brown trout salmo truttaPotočna pastrmka pripada familiji Salmonidae i naseljava visinske salmonidne vode. Reke poznate po većoj gustini populacije potočne pastrmke su Mlava, Rzav, Đetinja, Piva, Tara, Vapa, Uvac i tokovi većih reka gornjeg salmonidnog regiona. Živi samo u brzim planinskim rekama i potocima i predmet je isključivo sportskog ribolova veštačkim mamcima. Pastrmka ima izduženo, valjkasto i po bokovima malo spljošteno telo. Veličina glave je u srazmeri sa dužinom tela, s velikim ustima i mnogobrojnim zubima, oštrim i povijenim u nazad. Telo je prekriveno sitnim krljuštima… više

 


Kalifornijska pastrmka (lat. Oncorhynchus mykiss)

Kalifornijska pastrmka potiče sa zapadnih obala severne Amerike. U postojbini se razlikuju dve forme: Shasta i Steelhead – čeličnoglava. Shasta živi i razmnožava se u slatkim vodama, dok čeličnoglava živi u moru i u slatke vode zalazi da se mresti i samo tada ima prepoznatljivu dužičastu prugu. Kalifornijska pastrmka je veoma otporna i prilagodljiva riba, pa je uspešno poribljena po celoj planeti. U Evropu je uvezena krajem XIX veka i od tog perioda pa do danas ova salmonida se odomaćila na većini naših pastrmskih reka… više

 


Bandar (lat. Perca fluviatilis)

Familija – Percidae – grgeči ima četiri roda sa osam vrsta riba, koje naseljavaju naše vode. Rod Perca u dunavskom slivu ima samo jednu vrstu Perca fluvialitis – bandar. Naseljava donje tokove reka, plavna područja, bare i kanale, a ima ga i u jezerima. Riba je hladnih voda i na severu Evrope naraste do veličine od preko 1,5kg, dok na našem klimatskom području, zbog neodgovarajućih uslova, retko dostiže težinu veću od 0,8kg. Izuzetno dobro se adaptirao u Vlasinskom jezeru na nadmorskoj visini od 1230 metara, u kojem se uspešno razmnožava i razvija. U reci Timok se namnožio i odomaćio i živi zajedno sa klenom, a prosečna lovna težina mu je 300-600 grama… više