Stop Ribkradji

Stringer

U izradi stringera može poslužiti bilo koja žica, a najbolja je od nerđajućeg (ljutog) čelika, prečnika od 2 do 4 mm debljine, u zavisnosti kakve se ribe žele držati na njima. Žice koje smo do sada koristili su lako dostupne, recimo spica od bicikla ili žica od starog kišobrana (pokazale su se sasvim solidno).

1. Spice za točak od bicikla (što duže)  4-5 din/kom

2. Vrtilice bez kopči (što veće) 8-10 din/kom

3. Odgovarajući kanap do 2 m … oko 5 din/ metar

4. Špic klešta i sečice

5. Dva odgovarajuća parčeta drveta

 

potrebno je prvo odstraniti krajeve spice (navoj i pečurku)

Postupak pravljenja nije posebno komplikovan, ali su vam potrebni odgovarajući alati u cilju lakšeg savijanja žice.

Shema savijanja:

Kanap:    Pouzdan… dovoljne dužine za vodu na kojoj pecate (leti ipak možda malo duži)… i gledajte da se što manje mrsi (kada ste na vodi, to će vam itekako značiti…)

Kako je bilo slučajeva da vrtilica na stringeru popusti, možda je bolje nju i izostaviti!