Stop Ribkradji

Kako izvaditi udicu iz ždrela ribe?

1. Kada udica završi u ždrelu, obratite pažnju ka kojoj strani usta je okrenut vrat udice.

 

Napomena: Zarad ilustracije, struna je uklonjena sa slika 2-5. U stvarnosti, struna ostaje vezana u toku celog procesa vađenja udice.


 

 

 

 

 

 


2. Sa te strane, iza poslednje škrge, sa jednim ili dva prsta povucite udicu tako da se se okrene…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. …prema napolje, ispod škrga, ka boku ribe. U tom momentu, kontra-kuka skoro uvek popusti i ispadne iz mesta u ždrelu, na kom je bila zakačena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Uhvatite vrat udice (koji je sad okrenut ka gore) i…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. …izvadite udicu. Ukoliko su usta ribe premala da biste je dohvatili rukom, upotrebite pean kako biste je prihvatili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuzeto sa: www.dnr.sc.gov