Stop Ribkradji

QuickBait – Handmade Lures

O nama

Prve varalice napravljene su pre više od dvanaest godina za ličnu upotrebu i nekolicinu prijatelja. Pre tri godine pokušali smo da pronađemo odgovarajuće sirovine koje bi nam omogućile pokretanje serijske proizvodnje, u skladu sa ekološkim standardima i ubrzo nakon toga, osnovana je kompanija “Quick Bait”.

Naše varalice su rezultat pasije i truda više ljudi, kao i volje da se upotrebom moderne tehnologije proizvede jedinstven i inovativan proizvod, koji ispunjava visoke zahteve tržišta i  ribolovaca, koji na lovnost varalice gledaju kao na najvažniji faktor prilikom kupovine.

Tokom procesa dizajniranja varalica, pažljivo slušamo sugestije ribolovaca, jer nam njihovo poznavanje ponašanja ribe i biologije pomaže u izradi još boljeg proizvoda.

Svaka varalica koju napravimo, proverena je i testirana u višefaznom procesu, kako bi finalni proizvod u potpunosti odgovarao očekivanjima potrošača i bio lako prihvaćen od strane ulova naših klijenata.

Svaka varalica koju napravimo je 90% ručno rađena.

Kako bi se obezbedila maksimalna izdržljivost, celom dužinom svake varalice koju napravimo, prolazi visokokvalitetna, nerđajuća žica, Švedske proizvodnje.

Pakte na voblerima izrađene su od veoma jakog polikarbona, i montiraju se još u toku procesa livenja. Ovim načinom izrade smanjuje se mogućnost ispadanja pakti, što je ponekad slučaj sa lepljenim.

Naši vobleri opremljeni su visokokvalitetnim “Bushido” udicama, hemijski oštrenim i elektronski testiranim.

Na našim varalicama koristimo UV i vodootporne nalepnice visokog kvaliteta, koje zalivamo sa više slojeva kvalitetnog laka.
 

Više informacija o našim proizvodima potražite na našoj web stranici www.quickbait.com