Stop Ribkradji

Vremenske prilike

Vremenske prilike su svakako jedan od ključnih faktora uspešnosti u ribolovu. Pogledajte u par reči šta teorija kaže o tome.

Vetar

Vetar može na uspešnost u ribolovu uticati povoljno i nepovoljno. Većina ribolovaca izbegava ribolov po vetru, ali on u nekim slučajevima može biti odličan saveznik. Sigurno ste se, nebrojeno puta, leti po mirnom vremenu vratili kući prazne čuvarke. To nije bio ribolovački maler i poznat uzrok neuspeha. Zamislite samo kako se oseća riba u pregrejanoj i previše osvetljenoj vodi. Njeno izoštreno čulo vida registruje svaki pokret na obali, a nedostatak kiseonika u vodi je guši. Njen odlazak u mračne dubine, daleko od ribolovca i pregrejanih površinskih slojeva je logičan i razumljiv. A sad zamislite jednu novu situaciju. Kao što često biva, odjednom počinje blagi povetarac. Površina vode se namreškala. Vi ne vidite ribu – ona ne vidi vas. Na strani reke, na kojoj je vetar najizraženiji, voda se blago hladi i osvežava kiseonikom. Život u površinskim slojevima vode postaje intenzivniji i šanse za uspešan ribolov su veće. Severozapadni vetar, kao predznak promene vremena, leti povoljno utiče na ribolov, a zimi nepovoljno. Jugoistočni vetar u jesen pogoduje ribolovu, ali u februaru i martu ga treba izbegavati jer umanjuje šanse za ulov. Južni vetar kao predznak stabilizacije meteoroloških prilika, zimi može biti odličan saveznik u ribolovu.

Padavine

U zavisnosti od intenziteta i godišnjeg doba, padavine mogu doprineti uspešnijem ribolovu, ali i umanjiti izglede za bilo kakav ulov u periodu dok traju. Lagana letnja kišica koja hladi i mežura mirnu površinu vode i pravi zavesu između ribolovca i ribe, izuzetno pogoduje ribolovu. Oluja praćena vetrom, pljuskovima i grmljavinom, tera ribu u zaklon i osim radoznalog soma, sve ribe se povlače dalje od obale i površine vode. Nasuprot tome, kada oluja prođe, vetar se stiša i nebo razvedri, voda sva uzavri od ribe koja željna osveženja izlazi na površinu. Budite sigurni da su i grabljivice u blizini i da vrebaju priliku da zgrabe po neku neopreznu ribicu. Zimi, nevreme praćeno padavinama ne pogoduje ribolovu, ali oblačno, tiho vreme bez vetra, sa krupnijim pahuljama snega, je idealno vreme za lov mladice.

Atmosferski pritisak

Ribolovci koji vode evidenciju o svojim izlascima u ribolov i zapisuju pedantno sve ulove na vodi, uzimaju u obzir vrednosti i tendenciju kretanja atmosferskog pritiska. Poznato je da je riblji mehur nepogrešivi barometar i da reaguje na najmanje promene pritiska. Informacija koju riba primi putem mehura nije jedina koja će usloviti njeno ponašanje, ali sudeći prema iskustvima većine uspešnih ribolovaca, odnos uspešnosti u ribolovu i tendencije atmosferskog pritiska je sledeći:

– Ako je pritisak visok ili u porastu, treba očekivati uspeh u ribolovu;

– Ako je pritisak nizak i stabilan, treba očekivati osrednji uspeh u ribolovu;

– Ako je pritisak u padu, ne treba očekivati uspeh u ribolovu.

Zašto je to tako?   Nagli pad pritiska najčešće donosi pogoršanje atmosferskih prilika, pri čemu retko koja vrsta ribe uzima hranu. Osim toga, 1 mm živinog stuba odgovara približno 13,6 mm vodenog stuba. Ako atmosferski pritisak opadne za 10 mm živinog stuba, onda to ribe osete kao sniženje nivoa vode za 136 mm. Na akumulacijama i rekama čiji se nivoi regulišu radom brana i ustava, ustanovljeno je da pri naglom padu nivoa ribe prestaju sa ishranom. Slično se dešava i pri naglom sniženju atmosferskog pritiska. Ako nivo reke opada, a atmosferski pritisak raste i obrnuto, dešava se da to riba i ne primeti. Uglavnom sva živa bića su priviknuta na optimalan pritisak koji im je usklađen sa životnim funkcijama. Svako odstupanje od normale izaziva određene reakcije organizma koji teži da se prilagodi novonastaloj situaciji ili da se dovede u uslove koji mu odgovaraju. Reakcija riba na pad pritiska je povlačenje u dublje slojeve što je u tom momentu prioritetna potreba, pri čemu su ostale, kao što je ishrana, zapostavljene.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije

http://www.hidmet.gov.rs/

Hrvatski hidrometeorološki zavod

http://www.dhmz.htnet.hr/index.php

Meteorološki zavod BiH

http://www.fhmzbih.gov.ba/

Mađarski meteorološki zavod

http://www.met.hu