Stop Ribkradji

Varalicar.com cup Hrvatska

U subotu 16.9.2012. na Staroj Dravi u Donjem Miholjcu, održati će se Varalicar.com cup Hrvatska, međunarodno, otvoreno natjecanje u lovu ribe varalicom.

Kotizacija za natjecanje če biti 100.00 kn (13,5 € ovisno o trenutnom tečaju) sa najavom ili 150.00 kn bez najave na sam dan natjecanja.
Kotizacija uključuje doručak i ručak.

Stara Drava u D. Miholjcu je voda od 15 ha površine, prosječne dubine oko 2 metra. Ima dosta štuke, soma i smuđa.

Za goste iz daljeg če biti osiguran smještaj u vikendicama ili kampiranje u ugodnom okolišu.

Za prijave, kao i dodatne ili detaljnije informacije, možete nam se obratiti radnim danom izmedu 9 i 15 sati na tel. 098 16 89 075 ili na mail shima.dm@gmail.com

 

S poštovanjem,

Tomislav Šimunović i Varalicar.com

 

 

PRAVILNIK:

Međunarodno natjecanje u ribolovu varalicom
Varalicar.com Cup Hrvatska

Varalicar.com Cup Hrvatska je otvoreno međunarodno natjecanje u lovu varalicom pokrenuto s namjerom popularizacije varaličarskog ribolova sa “ulovi & pusti” pristupom.

Organizator natjecanja je Varalicar.com i Tomislav Šimunović.

Domaćin natjecanja je RŠU Udica Donji Miholjac.

Zbog osobitosti ovog načina ribolova broj sudionika je ograničen.

 

PRAVO NA NATJECANJE I KOTIZACIJA

1. Pravo na natjecanje imaju sve osobe sa navršenih 16 godina života, neovisno o svome državljanstvu. Organizator može odlučiti da se dozvoli i nastup mlađe osobe ako smatra da ista zadovoljava svojom ozbiljnošcću i ribolovnom tehnikom.
2. Kotizacija iznosi 100 kn po natjecatelju, odnosno 150 kn ako se plaća na sam dan početka natjecanja.
3. Plaća se prilikom prijave natjecatelja na sam dan natjecanja. Osobe koje su se najavile 5 dana prije natjecanja plaćaju 100,00 kn kotizaciju, a nenajavljeni natjecatelji 150,00 kn.
4. Natjecatelji se natječu na vlastiti rizik i odgovornost.

NAGRADE

Nagrade će biti ribički pribor u protuvrjednosti minimalno 70% kotizacije + nagrade sponzora.

SATNICA

Prijave za natjecanje će se zaprimati do 7 h (toleriraćemo maksimalno pola sata za zakašnjele natjecatelje), a samo natjecanje počinje u 8h i traje do 13h. Od 13-13:15h svi natjecatelji moraju predati natjecateljske liste najbližem sudcu. U 14h je proglašenje pobjednika i ručak.

SUCI

1. Sudačka ekipa vrši mjerenje ulova i kontrolira poštivanje propozicija.
2. Tijekom natjecanja suci su ovlašteni i za nadzor gledateljstva koje ne smije ometati natjecatelje.
3. Suci su dužni na licu mjesta razmotriti moguće primjedbe natjecatelja vezane uz regularnost natjecanja, te ih evidentirati u zapisnik. Primjedbe se podnose najbližem sucu odmah po uočavanju razloga iz kojeg se podnose, odnosno u slučaju da to nije moguće, najkasnije 30 minuta po završetku natjecanja i to neposredno glavnome sucu. Naknadne, kao i nepravovremene primjedbe neće se razmatrati.
4. Suci su ovlašteni u bilo kojem trenutku, pregledati i provjeriti regularnost opreme i varalica svakog od natjecatelja, a natjecatelj je dužan iste dati na uvid bez ustezanja.
5. Kod nepoštivanja propozicija, svaki sudac prema vlastitom nahodenju može opomenuti, a u slučaju drastičnog kršenja pravila dužan je bez odgađanja obavijestiti glavnog suca koji je ovlašten i izreći mjeru diskvalifikacije natjecatelja.

PROPOZICIJE

Propozicije ovog natjecanja odreduje iskljucivo organizator, a za njihovo tumačenje na natjecanju ovlaštena je isključivo komisija sastavljena od predstavnika organizatora i glavnog suca.

PRIBOR, MAMCI I OPREMA

1. Lovi se isključivo varaličarskim priborom i varalicom. Najveća dozvoljena dužina štapa je 305 cm.
2. Natjecatelji su dužni imati i koristiti adekvatnu čuvaricu (ne metalnu) za čuvanje ribe, te odgovarajuća kliješta za oslobađanje udice. Bez čuvarice i kliješta natjecatelju neće biti dozvoljen pristup natjecanju.
3. Dozvoljena je upotreba podmetača, a zabranjena je kuka (“gaf”), metalna klješta (lip graber, grip…) i slična pomagala koja oštećuju ribu.

POSTUPAK S ULOVOM

1. Sve se ulovljene ribe lakše od 3 kg puštaju odmah nakon mjerenja i vaganja. Ribe teže od 3 kg zadržavaju se u sudačkoj čuvarici dok se ne obavijesti organizator koji će odlučiti da li se riba zadržava u sudačkoj čuvarici za potrebe snimanja ili se pušta odmah. Izuzetno, organizator može odlučiti da se i lakša riba radi potrebe fotografiranja duže zadrži u čuvarici.
2. Nakon ulova natjecatelj mora maksimalno pažljivo osloboditi ribu, živu je spremiti u čuvaricu, te pozvati suca.
3. Da bi ulov bio važeci za bodovanje i plasman, potrebno ga je ostvariti bez ičijeg uplitanja ili bilo kakvog oblika pomoći.
4. U razdoblju od poziva suca do obavljenog mjerenja i puštanja ribe, natjecatelj može loviti ne udaljavajući se od čuvarice.
5. Riba se u vodu pušta u prisustvu suca.
6. Nakon upisa ulova i ovjere startne liste natjecatelj može nastaviti ribolov birajući mjesto po želji, a u skladu s propozicijama natjecanja.

STARTNA LISTA

1. Svaki natjecatelj prije početka natjecanja dobiva startnu listu koju nosi sa sobom, a koja sadrži izvučeni startni broj i rubrike za upis ulova. U slučaju gubitka startne liste, dotadašnji ulovi se poništavaju, a od najbližeg suca potrebno je zatražiti novu startnu listu za upis ulova.
2. Nakon mjerenja i vaganja ulova sudac u startnu listu upisuje sljedeće: vrijeme ulova, vrstu, težinu, dužinu ulova i varalicu na koju je ulov ostvaren, što ovjerava svojim potpisom. Iste podatke sudac upisuje i u svoj zapisnik. Suglasnost sa upisanim natjecatelj potvrduje svojim potpisom na startnoj listi. U slučaju da natjecatelj smatra da rezultati dobiveni mjerenjem ne odgovaraju stvarnom stanju, poziva se glavni sudac ciji je sud mjerodavan i konačan. Glavni sudac, u slučaju kada se pokaže da je ponovno mjerenje bilo neopravdano može prema vlastitom nahodenju ovlastiti suca kod kojeg je mjerenje ponovljeno da su njegova daljnja mjerenja konačna i mjerodavna bez prava prigovora.
3. Startne liste su osnova za bodovanje koje vrši komisija koja se sastoji od glavnog suca, predstavnika organizatora, i natjecatelja sa izvučenim startnim brojem 1. U slučaju spriječenosti natjecatelja sa startnim brojem 1, njegovo zaduženje preuzima prvi raspoloživi natjecatelj po uzlaznom redu prema startnim brojevima. Navedena komisija izračunava bodove i određuje ukupan plasman natjecatelja.

STARTNA MJESTA

Startna mjesta neće biti obilježena sa brojevima nego će svaki natjecatelj po primitku (izvlačenje iz šešira) startne liste imati pravo kretati se po stazi po volji.

BODOVANJE, ODREÐIVANJE PLASMANA I KAZNENE MJERE

1. Boduju se ulovi pastrvskog grgeča, štuke, smuđa, klena, bolena, grgeča, patuljastog somića, crvenperke i soma.
2. Eventualni ulovi ostalih ribljih vrsta neće se bodovati.
3. Boduje se dužina i težina ribe. Svaki centimetar i svakih 10 grama nose jedan puni bod.
4. Da bi riba dobila bodove za dužinu, mora biti minimalno sljedećih dužina: pastrvski grgeč =>30 cm, štuka => 40 cm, smuđ => 40 cm, som => 60 cm, bolen 40 cm, ostale vrste ne podlježu min. mjerama i boduju se 1 cm 1 bod + 10 gr. 1 bod.
5. Eventualni ulovi ostalih ribljih vrsta neće se bodovati, ali se radi prikupljanja statističkih podataka evidentiraju svi ulovi.
6. Boduje se dužina i težina ribe. Svaki centimetar i svakih 10 grama nose jedan puni bod, a sveukupan zbroj bodova daje pobjednika natjecanja.
7. Riba koja ugine ili je jače ozlijeđena (procjenu da li je riba jače ozlijedena donosi sudac) zadržava se u sudačkoj čuvarici, a natjecatelju koji ju je ulovio donosi negativne bodove prema istom načinu bodovanja ali sa negativnim predznakom.
8. Opomena za nešportsko ponašanje ili blaže narušavanje pravila donosi 100 negativnih bodova.
9. Pozitivni i negativni bodovi međusobno se poništavaju.
10. Natjecatelj sa većim brojem pozitivnih bodova ujedno ima i bolji plasman.
11. Druga uginula ili jacče ozlijeđena riba automatski diskvalificira natjecatelja.
12. Pokušaj prijevare za sobom povlači poništenje plasmana i diskvalifikaciju.
13. U slučaju kod bodovno izjednačenih natjecatelja pobjeđuje natjecatelj koji je ulovio pojedinačno krupniju ribu ili ako oba natjecatelja imaju isto tešku ribu, pobjeduje natjecatelj koji je vremenski prvi ulovio najkrupniju ribu s liste.
12. U slučaju da se ne ulovi ni jedna riba ili da se ne upiše dovoljan broj natjecatelja za sve predviđene nagrade, organizator ce organizirati izvlačenje iz šešrira!