Stop Ribkradji

Memorijalni konkurs – Predrag Ćirić Chira

Memorijalni konkurs za izbor najlepše ribolovačke fotografije – Predrag Ćirić Chira

Na današnji dan, pre tačno godinu dana preminuo je naš dragi kolega Chira.
Posle svega što je učinio za ribolov i naš forum, ovo je najmanje što mi možemo da učinimo sada za njega!

Pravila:
1. Fotografija mora biti u logičkoj vezi sa ribolovom i načinjena na vodi,
2. Fotografija mora biti autorska,
3. Fotografija ne sme biti obrađivana, osim osnovnih poboljšanja,
4. Fotografija ne sme biti prethodno objavljena na forumu,
5. Poštovati pravilnik o postavljanju fotografija na forumu (kako po pitanju veličine, tako i po pitanju sadržaja),
6. Svi članovi koji su registrovani do 08. aprila 2019. godine mogu učestvovati na konkursu (uredništvo ne učestvuje),
7. Svaki učesnik ima pravo da konkuriše sa maksimalno tri fotografije,
8. Izbor za prva tri mesta vršiće se glasanjem, pravo glasa imaju svi članovi registrovani najkasnije do 8. aprila 2019. godine, koji ne učestvuju u konkursu (uredništvo ne glasa),
9. Glasanje će početi u prvih nekoliko dana januara 2020. godine.

Konkurs je otvoren do kraja 2019. godine.

Prva tri mesta će biti nagrađena.