Stop Ribkradji

Tekstovi: Osmatranje vode i terena

Vodu možemo da posmatramo sa aspekta više parametara kao što su: temperatura, prozračnost, sadržaj organskih materija, količina pronosa nanosa, brzina toka, sadržaj rastvorenog kiseonika i slično. Svi ovi parametri imaju uticaja na ponašanje riba, kao što imaju i meteorološki uslovi: atmosferski pritisak, oblačnost i padavine itd. Postoje i neki elementi koji utiču na ponašanje riba, kao što su, na primer, mešanje termalnih voda ili sistem rada hidroelektrana i sl… više.


No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Zaštitni kod *