Stop Ribkradji

Takmičenja: 2. Bass kup u Vrbasu

Foto: Aleksandar Popović

Drugi po redu bas kupu u Vrbasu, u organizaciji USR “Zlatni karaš Vrbas”, održan je juče na Velikom bačkom kanalu. Na takmičenju je učestvovalo 34 takmičara, a za 6 sati ribolova ulovljena su 24 basa… više.


No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Zaštitni kod *