Stop Ribkradji

Kalendar: 10. Potraga za “kraljicom Une”, Bosanska Krupa

Takmičenje će se održati 22. i 23. juna, 2012. godine. Otvorenog je tipa i mogu nastupiti svi ribolovci dobre volje.
Propozicije: Lovi se isključivo vještačkim mamcima min. dužine 10 cm.
Napomena: Učesnici takmičenja su dužni sa sobom ponijeti prihvatač/meredov/sak adekvatne veličine za ribolov mladice.
Takođe, ove godine će biti obavezno fotografisanje ulova. Samo takvi ulovi će se bodovati!
Učesnici će vršiti fotografisanje svog ulova pa je iz tog razloga preporučljivo da sebi obezbjede sredstvo sa kojim će napraviti “kvalitetnu” fotografiju.
Organizator će obezbjediti, za ovu priliku, posebnu opremu na kojoj će vidno biti obilježene dimenzije/mjera… više.

Anes Halkić, USR “Krušnica”


No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Zaštitni kod *